Foto: grusgrus

ROBERT ROTH – ČÍTANIE Z KNIHY CLUBOVKA

36 mien, 36 zamyslení sa o architektúre, dizajne, ale aj o krásach i smútkoch dnešných dní. Čo spája týchto ľudí? Prečo je táto zbierka úvah a kresieb vyskladaná práve z ich príspevkov? Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa pohybujeme v kreatívnych vodách poháňaných výdatným tokom mimoriadnych ideí. Ich autormi sú dizajnéri, umelci a architekti z rôznych končín sveta, ktorí svojou tvorbou presvedčivo pestujú kultúru rýdzej kvality. V tejto knihe ich však združuje ešte ďalší detail – všetci v uplynulých trinástich rokoch navštívili Slovensko ako hlavní hostia podujatia Clubovka. Prišli, aby predstavili svoje najväčšie, ale aj najnovšie úspechy, objasnili vízie, priblížili princípy a metódy, ako vytvoriť diela, ktoré nezapadnú prachom spoločenskej apatie. Ich prítomnosť na Slovensku však bola len akýmsi zábleskom, ktorý v mysliach zúčastneného publika zákonite slabne pod vrstvami nových zážitkov. Kniha s názvom Clubovka a podtitulom Premýšľam sa k momentu, keď títo autori navštívili Slovensko, nevracia vyslovene formou spomienok. Pracuje s práve prebiehajúcim časom, aktuálnym procesom, a teda aj filozofiou bdelosti vzhľadom na prítomný okamih. Všetci oslovení hostia Clubovky dostali jedinú otázku: O čom práve teraz premýšľate? A keďže ide o ľudí, ktorým je blízke najmä vizuálne vyjadrovanie sa, písmom zachytené myšlienky sprevádzajú kresby. Výsledkom je pestrý súbor textov a skíc, ktorý viac než odborné poznanie prináša nanajvýš ľudský a neraz aj prekvapivý rozmer osobností známych skôr v iných súradniciach, než aké odkrýva táto kniha. V príspevkoch možno nájsť kľúč k ich mysleniu, emocionálnu hĺbku, citlivé videnie sveta, ostražitosť proti informačnému preťaženiu, ale aj iskrivú úprimnosť. A práve zásluhou týchto osobnostných odhalení obsah publikácie penetruje ducha doby, ktorú žijeme, a tým sa zároveň stáva aj akousi pohľadnicou do budúcnosti.
Elena Alexy
Výrok: "Clubovka byla vždy skvělá, a je! Je k tomu spouta důvodů a argumentů. Jistě je každý schopen je vyjmenovat. Nebudu se tedy opakovat a zůstaneme u toho, že Clubovka je skvělá... Bořek Šípek"

  • Clubovka 23/05/2016, Bratislava
  • Hosť Robert Roth
  • Ateliér
  • Mesto Bratislava
  • Share