Foto: Valentína Nídelová

NATALLIA MAKOVIK

História. Záujem. Snaha. Zachovanie.
Tieto veci spája osoba Natallia Makovik, ktorá predáva české zámky, paláce, sýpky, fary a pivovary. Je nadšeným propagátorom českých historických pamiatok.
Natallia sa narodila v Rusku, pochádza z rodiny Širokovových ( zakladateľov veľkej moskovskej textilnej manufaktúry ), ktorú v roku 1917 počas VOSR boľševici popravili. Z celej rodiny prežila len jej prababička. Pred 16 rokmi sa po dramatických udalostiach v Bielorusku, kde žila a študovala na bieloruskej štátnej ekonomickej univerzite, dostala do Česka vďaka organizácii Človek v núdzi.
V súčasnej dobe je Natallia Makovik riaditeľkou zámockej agentúry VipCastle.com v Čechách. Je ozajstným odborníkom vo svojej práci. Špecializuje sa na predaj týchto budov súkromným subjektom, ale tiež bojuje za to, aby väčšina zámkov a historických budov bola opravená. "Na túto prácu sa však nehodí každý. Musíte túto prácu milovať. Musíte mať ostré lakte a veľmi dobré argumenty pri jednaní s úradmi. A v neposlednej rade musíte veriť tomu, čo robíte". Natallii Makovik nie sú pamiatky ľahostajné a venuje sa im naplno. Vie ako žiadať dotáciu na opravu ruiny, i aké investičné projekty sú v prípade historických stavieb rentabilné a zdá sa tiež, že rozumie ruskej duši minimálne tej obchodnej. Predáva zámky s celou históriou, i s legendami, prípadným pokladom, študuje erby. Premýšľa, ako sa zámok môže využívať, študuje urbanistickú analýzu, musí vedieť, aká je infraštruktúra v obci, čo by tam mohlo i nemalo byť, či tam môže byť hotel, medzinárodná škola, výstavná sieň, galéria, atď. Vyhľadáva z bývalých majiteľov toho, kto by mohol byť historickým vzorom pre toho budúceho.
Dnes Natalliu kontaktujú ľudia z celého sveta. Dostáva ponuky z Ameriky, Austrálie, Británie, Finska aj keď uvádza, že pamiatky potrebujú ďalšiu investíciu a starostlivosť. Natallia Makovik bojuje za to, aby zámky, ktoré sú na predaj, boli predané a ich majitelia ich zrekonštruovali a vrátili im tak ich pôvodnú krásu a účel.

  • Clubovka 08/12/2016, Bratislava
  • Hosť Natallia Makovik
  • Ateliér VIP CASTLE
  • Mesto Praha
  • Share