Foto: VALENTÍNA NÍDELOVÁ, GRUS GRUS

MENOS É MAIS ARQUITECTOS

Cristina Guedes a Francisco Vieira de Campos založili svoj ateliér Menos é Mais v roku 1994 v Porto. Schopnosť vytvárať viac z menej je ich najväčśia prednosť, zvlášť v prípade nedostatočných prostriedkov. Pokúšajú sa zviditeľniť ekonómiu prostriedkov a bohatstvo skryté v citovom angažovaní uživateľov. Ich práca súvisí s konkrétnymi kontextmi a zahŕňa nadčasový zmysel pre objektivitu a remeslo, spája technológiu s nostalgiou.
Za svoju prácu získali rad ocenení, okrem iného sa v roku 2015 dostali do finále ceny Miese Van der Rohe a v roku 2016 do finále Medzinárodnej ceny RIBA. Obaja architekti učia - Vieira de Campos na FAUP a Guedes na FAAULP a boli lektori na Portskej fakulte architektúry, Mendrisio Academy, ETH Zurich a TU Wien a iné. Tiež sú pozývaní na medzinárodné konferencie, do súťaží ako členovia poroty, semináre a výstavy po celom svete.
Architektka Cristina Guedes vo svojej prednáške predstaví najnovšíu prácu portugalského štúdia Ménos e Mais. Bude hovoriť o ich princípoch navrhovania a pragmatickej reákcií na konkrétny kontext.

Výrok autora: " Schopnosť vytvárať viac z menej je naša najväčšia prednosť, zvlášť v prípade nedostatočných prostriedkov. Pokúšame sa zviditeľniť ekonómiu prostriedkov a bohatstvo skryté v citovom angažovaní užívateľov. Nekopírujeme vzory, nachádzame jedinečný pohľad, inovujeme... "

  • Clubovka 03/11/2017, Bratislava
  • Hosť Cristina Guedes
  • Ateliér Menos é Mais Arquitectos
  • Mesto Porto
  • Share