Foto: Barbara Kollárová

PETER KEREKEŠ

Peter Kerekeš je slovenský dokumentarista, režisér, scenárista, producent. Vo svojich filmoch skúma rôzne oblasti ľudského života.
Narodil sa v Košiciach. V roku 1998 absolvoval štúdium na FTF VŠMU u Stanislava Parnického, odbor dokumentárnej réžie v Bratislave. O rok neskôr začal na škole pôsobiť ako doktorand a od roku 2003 na nej začal učiť ako externý pedagóg. Spolu s režisérom Dušanom Hanákom sa podieľal na založení ateliéru hraného a dokumentárneho filmu na VŠMU. Peter Kerekeš pravidelne spolupracuje s Rozhlasom a televíziou Slovensko (RTVS; predtým Slovenská televízia) a Českou televíziou (ČT). Koprodukuje filmy s producentmi z Veľkej Británie, Rakúska, Talianska, Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Maďarska, Bulharska. Venuje sa predovšetkým dokumentárnej tvorbe. Medzi jeho najvýraznejšie dokumenty patria 66 sezón (2003), Ako sa varia dejiny ( 2009), Zamatoví teroristi ( 2013 ), Okupácia 1968 (2018), Batastories (2018), za ktore získal viaceré ocenenia doma aj v zahraničí.
*BATAstories je celovečerný dokumentárny film, ktorý mapuje dôležité míľniky aj omyly budovania baťovského impéria. Vo filme sa prelínajú tri roviny rozprávania: "životopisná", mapovanie stavu súčasného globálneho kapitalizmu (ktorého priekopníkom bol aj Tomáš Baťa) a spomienky českých a slovenských "baťamanov" roztrúsených po celom svete. Film sa nesústreďuje len na československé korene firmy Baťa, ale chce zachytávať aj "fenomén Baťa" v medzinárodnom kontexte.

  • Clubovka 21/11/2019, Bratislava
  • Hosť Peter Kerekeš
  • Ateliér Peter Kerekes Film
  • Mesto Bratislava
  • Share