Foto: Boleslav Boška

Johan Anrys

Štúdio 51N4E je ateliér s medzinárodným pôsobením, založený v roku 2000 so sídlom v Bruseli. Ateliér sa zaujíma o architektonické riešenia, koncepcie rozvoja a strategických priestorových transformácií. Štúdio je vedené 2 partnermi - Johan Anrys a Freek Persyn - a v súčasnej štúdio prezentuje 22 osôb. Kancelária bola založená v roku 1998 a získal renomé vďaka kľúčovým projektom, ako konverzácia pivovaru Lamotte (2005) na kultúrne a kongresové účely, polifunkčný komplex TID Tower Tirana (2004-), C-Mine (2010) kultúrne centrum v byvalej uhoľnej bani , Skanderbeg námestie (2008) a prestavba bývalej textilnej továrne BUDA factory (2012) na umelecké ateliéry. 51N4E bolo odmenené rôznymi medzinárodnými cenami pre architektonické projekty, v poslednej dobe sa zaoberá vývojom strategických vízií pre rozsiahé mestské oblasti, ako je Bordeaux (50.000 bytov), Brusel (Bruxelles Metropole 2040) a Istanbule (Making City) , 51N4E rozvíja nové strategie architektonickej práce zamerané na podporu procesov sociálnej a urbánnej transformácie. Špecifický prístup 51N4E bol ocenený množstvom medzinárodných cien a prezentovaný na mnohých výstavy.

  • Clubovka 27/05/2015, Bratislava/ DAAD
  • Hosť Johan Anrys
  • Ateliér 51N4E
  • Mesto Brusel
  • Share