Foto: Jaroslav Vaľko / Jaris

Pavol Paňák

MARTIN KUSÝ a PAVOL PAŇÁK
Architekti Martin Kusý a Pavol Paňák, patria medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry a tvoria významnú autorskú dvojicu Kusý / Paňák. Sú absolventmi Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná STU).
Ich tvorba zahŕňa veľké kultúrno-spoločenské stavby, významné rekonštrukcie, ale aj precízne obytné stavby a interiéry. Všetku ich tvorbu spája mimoriadne dôležitý dôraz na detail. Spoločne stoja za viacerými zásadnými stavbami súčasnosti. Spolu s architektom P. Bauerom zvíťazili v architektonickej súťaži na novostavbu Slovenského národného divadla. Vyhrali tiež súťaž na návrh centrály Národnej banky Slovenska v Bratislave, ktorá je dnes jednou z dominánt mesta. Architekti sú autormi objektov Vodného diela Gabčíkovo a projektov, ktoré menia tvár Bratislavy.
Ich spoločné projekty získali viacero ocenení - cenu Stavba roka 2012 za Národnú banku Slovenska, Cenu Arch 2010 za budovu Manhattan a Cenu Arch 2009 za obnovu Vodnej veže v Bratislave - sídla Ateliéru BKPŠ, Krištáľové krídlo 2008. Architekti Kusý a Paňák pôsobia dnes aj na FA STU ako hosťujúci profesori, sú členmi štátnicových komisii, oponentmi diplomových prác. Na FA STU vedú vertikálny Ateliér Kusý / Paňák.

  • Clubovka 10/09/2020, Prešov
  • Hosť Pavol Paňák
  • Ateliér BKPŠ
  • Mesto Prešov
  • Share