Foto: Jaroslav Vaľko / Jaris
archív VA Taňa Kollarová

VERTIKÁLNY ATELIÉR – POLAKOVIČ / BÁTOR

Polakovič/Bátor je vertikálny ateliér na FAD STU v Bratislave.
Mienkotvorná akademická dvojica architektov Štefan Polakovič a Jozef Bátor svojím viacročným spolupôsobením na škole viedli množstvo úspešných ateliérových prác a workshopov. Za ich prácami stojí vždy kombinácia pragmatickej koncepčnosti a bezprostredných skúseností z praxe. Ich projekt Bane Cígeľ, ktorého zložitou úlohou je transformácia miesta, kedysi slúžiaceho pre tažký priemysel, na prostredie pre všetky generácie obyvateľov od študentov, cez rodiny s deťmi až po najstarších seniorov. Nadviazaním novej štruktúry na pôvodné objekty v priamom kontexte s prírodou vytvára multifunkcné zóny dodávajúce rezidentom priestory pre kultúru, šport, rekreáciu s primárnym poskytnutím bývania.
Na ateliéri pracovali: Luboš Dobóczi, Samuel Kadák, Peter Jakubíček, Juraj Izrael, Márk Matis, Barbara Rek, Filip Hečko, Jana Hájková, Kristína Boháčová, Lucia Pavolová, The Anh Dang.
Pod vedením: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.

  • Clubovka 10/09/2020, Prešov
  • Hosť Ateliér Polakovič / Bátor
  • Ateliér Vertikálny ateliér FAD STU
  • Mesto Bratislava
  • Share