Foto: Jaroslav Vaľko / Jaris
archív Archtung

ARCHTUNG o.z.

Občianske združenie Archtung bolo založené v roku 2013 šesticou mladých ľudí. Dnes ich tím tvorí 30 ľudí mladej generácie architektov. Je to rodinná komunita tvorená od najmladších študentov prvého ročníka až po architektov.
Platforma, ktorá sa zaoberá organizovaním rôznorodých udalostí prepájajúcich architektúru s odbornou aj širšou verejnosťou. Jedným z najväčších projektov je tradičný formát NOC ARCHITEKTÚRY – ktorá mení Fakultu Architektúry na krajinu plnú výstavených študentských prác spolu s rôznorodým sprievodným programom, prednášok zahraničných hostí, aj so študentskou Cenou Cheddar v spolupráci s cenou CE-ZA-AR. Veľkým projektom je taktiež dokumentárna séria a webdokument IKONY, ktorý zachytáva osudy a tvorbu najvýznamenjších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia. Medzi tradičný formát patrí taktiež otváranie nového akademického roka a privítanie prvákov - MANIFEST, diskusná a náučná platforma AKO SA TO, taktiež prednáškový cyklus SINGULARCH v spolupráci s ČO - Čerstvé Ovocie, alebo rôznorodé inštalácie vo forme efemérnej architektúry.
"Na začiatku nás spojila chuť zlepšiť zaužívané veci a spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme. Chceme prepájať architektúru s inými žánrami a inšpirovať pre jej ďalší rozvoj."

  • Clubovka 10/09/2020, Prešov
  • Hosť ARCHTUNG
  • Ateliér občianske združenie
  • Mesto Bratislava
  • Share