Foto: archiv Clubovka

CARUSO ST JOHN ARCHITECTS

„Zaujíma nás emocionálne pôsobenie architektúry. Zaujíma nás, ako sa budovy stavali v minulosti a ako môžu nové stavby aj dnes dosiahnuť rovnocennú formálnu a materiálnu kvalitu.“
Študio Caruso St John bolo založené v roku 1990 Adamom Carusom a Petrom St Johnom. Štúdio sa postupným premysleným vyzrievaním prepracovalo k viacerým úspechom a oceneniam. Prvotnú strohosť neskôr nahradila fascinácia históriou a nadanie tvoriť architektúru, pri ktorej vôbec nie je ľahké odhadnúť jej vek. Svoju prácu vnímajú ako súčasť jediného plynúceho časopriestoru, v ktorom to, čo je nové, neznamená vyššiu hodnotu. Medzinárodný ohlas zožala ich realizácia New Art Gallery vo Walsalle / Anglicko /, ktorá bola otvorená v roku 2000. Po tomto úspechu získalo štúdio zákazky mnohých verejných inštitúcií a súkromných investorov z oblasti múzeí a galérií. Obaja aktívne prednášajú a publikujú. Adam Caruso bol v roku 2011 menovaný profesorom na ETH v Zürichu, kde prednáša odbor architektúry a staviteľstva. Pravidelne obsadzujú vysoké priečky v cenách ako Mies van der Rohe Award alebo RIBA. V portfóliu dominujú budovy kultúrnych inštitúcií a rekonštrukcie, ako napr. Damien Hirst Newport Street Gallery v Londýne, Filharmónia v Liverpoole, konverzia priemyselného komplexu Lycée Hotelier v Lille alebo budova Landesbank v Brémach.


  • Clubovka 28/10/2020, Bratislava
  • Hosť Adam Caruso
  • Ateliér Caruso St John Architects
  • Mesto Londýn
  • Share