Foto: zdroj Clubovka

JOHANSEN SKOVSTED ARKITEKTER

Johansen Skovsted Arkitekter je architektonická kancelária so sídlom v Kodani, ktorú založili Søren Johansen (nar. 1981) a Sebastian Skovsted (nar. 1982) v roku 2014. Kancelária sa snaží preklenúť priepasť medzi súčasnými stavebnými procesmi a materiálmi a základnými architektonickými hodnotami, prostredníctvom syntézy nápadov, techník a výrobných metód. Kancelária vníma štruktúru ako živú časť priestoru, ktorý vytvára umiestnením a prepojením komponentov, ktoré sú čitateľné aj spájateľné a ktoré výrazne prispievajú k určitému priestorovému charakteru.
Kancelária bola odmenená viacerými cenami, ako napríklad Nykredits Fonds Motivationspris 2021, Häuser Award - Interior Prize 2020, AD Design Award 2018, Three-Year Working Grant of Danish Arts Foundation 2017, Danish Crown Prince Couple's Stardust Award 2016 a Bisballe Prize 2015, v Architectural Review Emerging Architecture Award 2018 bola označená za vysoko oceňovanú prax a dostala sa do užšieho výberu na cenu EU Mies Award 2017.
Søren Johansen aj Sebastian Skovsted študovali architektúru na Kráľovskej dánskej akadémii výtvarných umení na školách architektúry, dizajnu a ochrany (KADK). Sebastian Skovsted okrem toho viedol časť svojho štúdia na TU Delft. Okrem praxe vyučujú na KADK na Ústave architektúry a techniky. V roku 2019 prevádzkujú štúdio na Akadémii v Porte. Prednášali na inštitúciách ako ETH Zurich, EPFL Lucerne, The Barbican, London Metropolitan University, Porto School of Architecture, Oslo School of Architecture and Design, University of New South Wales a Opera v Sydney. Obaja sú členmi The Royal Danish Academy of Fine Arts, Society of Artists. V roku 2020 vydali Trema Förlag Rotunda III – Johansen Skovsted Arkitekter.


  • Clubovka 22/09/2021, Bratislava
  • Hosť Sebastian Skovsted
  • Ateliér Johansen Skovsted Arkitekter
  • Mesto Kodaň, DK
  • Share