Foto: Boleslav Boška

Matija Bevk, Vasa Perovič

Bevk Perović Arhitekti, kancelária bola založená v roku 1997 architektmi Matija Bevk a Vasa J. Perović. Matija Bevk, narodený v Ľubľane v roku 1972, vyštudoval v roku 1999 Fakultu architektúry v Ľubľane. Vasa J. Perović, narodený v Belehrade v roku 1965, vyštudoval v roku 1992 Fakultu architektúry v Belehrade, a v roku 1994 obhájil magisterskú prácu na Berlage Architectural Institute v Amsterdame. Kancelária so sídlom v Ľubľane / Slovinsko, v súčasnej dobe zamestnáva 12 až 15 architektov , ktorí pracujú na najrôznejších projektoch v rôznych európskych krajinách. Ich portfólio zahŕňa celý rad rôznych projektov - veľké projekty bytových stavieb, sociálnych, komerčných, verejných a kultúrnych budov, univerzitných budov, múzeí, kancelárskych budov, kongresových zariadení, ako aj individuálnej výstavby domov. Obaja architekti prednášali na rôznych architektonických školách. Architektonickej kancelárii za jej prácu boli udelené početné ocenenia - Cena Európskej únie za súčasnú architektúru - Mies van der Rohe Emerging Architect Award v roku 2007, Kunstpreis Berlín v roku 2006 , Piranesi Award v roku 2005 , rovnako ako osem cien Plečnika za najlepšiu stavbu roka a cenu Prešeren, slovinske národne kultúrne ocenenie v roku 2005.

  • Clubovka 30/05/2014, Bratislava/ DAAD
  • Hosť Matija Bevk, Vasa Perović
  • Ateliér Bevk Perović arhitekti
  • Mesto Ľubľana
  • Share