Foto: Boleslav Boška

Hrvoje Njiric

Hrvoje Njiric, 1960 narodený v Zagrebe, Chorvátsko; 1979-86 študuje architektúru na Fakulte architektúry Univerzity v Zagrebe;1990-2001 njiric+njiric arhitekti v Zagrebe a Grazi; 2001 šéf štúdia njiric+arhitekti v Zagrebe; 1998-99 hosťovské prednášky na Technickej univerzite v Grazi,Rakúsko;2000 hosťovské prednášky na Fakulte architektúry v Ljublja ne,Slovinsko;2000 hosťovské prednášky na Fakulte architektúry vo Ferrare,Taliansko; 2000-05 zamestnaný ako profesor a vedúci inštitútu architektonickej typológie a bý- vania na Technickej univerzite v Grazi (nás tupca Guenthera Domeniga);2005 hosťovské prednášky na Škole architektúry v Aarhause v Dánsku;2006 hosťovské prednášky na Fakul te Architektúry v Trieste,Taliansko;2007-zamestnaný ako profesor na Fakulte staveb- níctva a architektúry v Splite;2008 pravi- delné hosťovské prednášky na Technickej univerzite ETSAM,Madrid;2010 hosťovské pred nášky na Fakulte architektúry v Ljubljane, Slovinsko;2012 hosťovské prednášky na Uni- verzite v Toronte, Danielsova škola archi- tektúry (zastával pozíciu Frank Gehry Chair v roku 2012); HNJ bol hosťovský kritik na Univerzite architektúry a stavebníctva HAB Weimar, Technickej univerzite ETSAB v Barcelone, Technickej univerzite vo Viedni, Škole združenia architektov v Londýne, Univerzite ETH Zürich, Strathclydeskej univerzite v Glasgowe, Polytechnickej univerzite v Miláne, Juhovýchodnej univerzite v Nanjing a získal hosťovský lektorát Williama Lyona Somervillea na Universite v Calgary. Vedúci medzinárodných workshopov: Zagreb, Merano, Maribor, Gorizia, Barcelona, Brescia,Unije, Santiago de Chile, La Coruna, Aarhus, Kriva Palanka, Trieste, Rijeka, Calgary a Montevideo. HNJ prednášal v mestách: Zagreb(4), Rijeka, Vienna(2), London, Milano, Ljubljana(3), Glasgow, Edinburgh, Newcastle, Copenhagen, Piran, Barcelona(3), Brescia, Lausanne, Sibenik, Stavanger, Maribor, Ferrara, Oslo, Zurich(2), Weimar, Antwerpen, Frankfurt, Nanjing, Split(2), Trondheim(2), Valencia, Budapest, Madrid(3), Dublin, Groznjan, Santiago de Chile, Mexico City,Hannover(2), Biel, Melbourne, Boston(2) (Harvard), Trieste(2), Venezia, La Coruna, Silves(2), Aarhus, Skopje, Liege,Karlsruhe, Bucarest, Duesseldorf, Delft, Calgary,Lodz, Napoli, Muenchen, Hasselt, Gdansk, Warsaw,Belgrade, Tallinn, Montevideo, Genova, Tel Aviv, Lisbon, Coimbra, Darmstadt, Sisak, Haifa, Toronto, Senigalia, Wroclaw a Dubrovnik.

  • Clubovka 29/11/2013, Bratislava
  • Hosť Hrvoje Njiric
  • Ateliér Njiric+ arhitekti
  • Mesto Zagreb
  • Share