Rozhovory
Máj 2017

IRMA BOOM: "Úlohou dizajnéra je viac než len vymyslieť dobre vyzerajúcu formu. Knihu vnímam ako ucelený objekt, kde obsah, veľkosť, vôňa, váha sú rovnako dôležité. Rada staviam tieto malé architektúry."

Navzdory tomu, že domovským odborom Irmy Boom je grafický dizajn, spôsob, akým "stavia" knihy, pripomína skôr architektúru. Východiskovým bodom pre celý ďalší tvorivý proces je model – zmenšenina budúcej publikácie. "Všetci tieto modely zbožňujú, nikto však nechce, aby to bola aj finálna podoba ich monografie." Dizajnérka napokon usúdila, že miniatúra je v skutku perfektný formát pre súhrnný prehľad jej vlastnej tvorby, ktorý vydala v roku 2013.
Boom nie je zástancom písomného zadania poskladaného z očakávaní klienta, pretože to zvyčajne vychádza z tradičných úvah o knihe. Spoluprácu chápe ako intímny dialóg. "Nepracujem pre niekoho, pracujem spolu s ním na jeho knihe. Dnes už za mnou prichádzajú ľudia, ktorí majú len základnú obsahovú ideu s cieľom knižne ju vydať. Ostatné veci ako autori textov, fotograf, editor, väzba či tlač prichádzajú až potom. Vždy som veľmi vďačná, keď mi autor umožní participovať na všetkých aspektoch projektu."
V čom podľa vás tkvie krása tlačenej knihy?

IB: Krásu knihy neposudzujem len podľa obsahu, dôležitá je pre mňa aj jej architektúra. Knihu vnímam ako trojdimenzionálny objekt – usporiadané, vytlačené a zviazané informácie. Ako rezervoár myšlienok, ako nástroj k ich vypovedaniu.

Knihy majú príbeh. Knihy z vašej dielne rozohrávajú dej svojím obsahom a práve tak aj svojou formou. Čo všetko zahŕňa proces výstavby, aby napokon mohlo vzniknúť jedinečné knižné dielo?

IB: Každý projekt má svoje charakteristické vlastnosti, vyplývajúce z idey/konceptu diela. Tieto špecifiká určujú formu. Inak povedané, robím knihy na základe súboru charakteristických vlastností daného projektu. Prácu vždy začínam výrobou modelu. Tieto miniatúry sú v procese tvorby veľmi dôležité. Niekedy dokonca tvar modelu inšpiruje samotný obsah knihy. Obsah a forma by mali byť v dokonalom súlade.

Ľudí, s ktorými spolupracujete, nenazývate klientmi, ale presnejším výrazom "komisári." Ako by ste definovali váš vzájomný vzťah, kde základným stavebným kameňom úspešnej spolupráce je dôvera?

IB: Pracovať dokážem len pokiaľ je vzťah rovnocenný. To je absolútne kľúčové pre vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a samozrejme pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.

Ako môže dizajnér ovplyvniť spôsob, akým knihu čítame?

IB: Kniha má rôzne úrovne čítania: človek samozrejme číta text, ale číta aj obrazy. Sekvencie a štruktúra textu, papier a veľkosť knihy – to všetko dokáže ovplyvniť spôsob, akým vstrebávame obsah.

To je ten dôvod, čo robí tlačenú knihu stále aktuálnou aj v súčasnej digitálnej dobe?

IB: Kniha je zviazaným, nemenným objektom, ktorý je v dnešnom svete rôznorodosti a neustálych zmien potrebný viac ako kedykoľvek predtým.

Aké dôležité poznanie ste získali z vašej doterajšej práce?

IB: Knihy mi poskytujú inšpiráciu v rozličných ohľadoch. Čítam všetky texty, ktoré zalamujem, editujem všetok obrazový materiál. Práca na knihe je o procese spoločného úsilia, o stretávaní sa s ľuďmi, o cestovaní po svete.

Text: Katarína Trnovská – noviny DAAD 2017