Rozhovory
Máj 2019

TED'A ARQUITECTES:
Prečítať miesto a jeho identitu, nájsť fenomény hodné pozornosti a následne ich nenásilne pretransformovať do novej podoby. Autentickosť je pre TEd'A arquitectes ich vlastnou hodnotou, ktorá rastie s časom.

Ako by ste popísali vašu metódu? Inšpiruje vás samotný materiál? Pozriete sa napríklad na tehlu a následne dostanete nápad na koncept daného priestoru?

TE'd: Snažíme sa pracovať s miestnymi zdrojmi. S tým, čo máme a čo môžeme urobiť s vecami, ktoré máme. A potom sa snažíme nasledovať potreby materiálu a pravidlá. Je veľmi dobre známe, čo povedal Louis Kahn: "Poviete tehle - čo by si chcela, tehla?" A tehla vám odpovie - páči sa mi oblúk. A vy poviete tehle - pozri, ja tiež chcem oblúk, ale oblúky sú drahé a ja môžem použiť betónový preklad. A potom poviete - čo si o tom myslíš, tehla? A tehla odpovie - páči sa mi oblúk."

Používate materialitu a dokonca tektoniku odvodenú od krajiny, čo považujem za veľmi úprimný a citlivý prístup. Pokúšate sa tak objaviť alebo znovu nájsť identitu daného miesta?

TE'd: Usilujeme sa stavať identitu miesta na mieste, kde pracujeme. Identita pochádza z latinského slova "idem", čo znamená "opakovať". S každým opakovaním prispievame k posilneniu identity miesta, kde pracujeme, s každým opakovaním sa výsledok aktualizuje a vylepšuje. Takto funguje tradícia. Tradícia funguje prostredníctvom opakovania. Neúnavným opakovaním toho istého gesta, toho istého objektu, toho istého detailu, toho istého riešenia. V prípade našej profesie, tej istej typológie, toho istého objektu, materiálu. Tradícia pochádza z latinského "tradere", čo znamená "priniesť, odkázať" vo význame priniesť niečo ďalej. Tradícia zhromažďuje staroveké poznanie, privlastňuje si ho a postupne ho prekračuje. Preferujeme evolúciu pred revolúciou.

Vo vašej práci môžeme vidieť a dokonca cítiť krásu materiálu iným spôsobom. Nepoužívať ho ako konštrukčný prvok, ale zároveň aj ako ornament. Myslíte si, že je dnes dôležité byť rovnako remeselníkom, ako aj architektom? Dostali ste dobrý základ na škole, čo sa týka remesla?

TE'd: Predovšetkým, zdá sa, že prepájate remeselníka a ornament a pre nás sú to dva veľmi odlišné koncepty. Na druhej strane nevieme, ako dnes majú pracovať architekti. Robíme len to, čo vieme, najlepšie ako môžeme a spôsobom, pri ktorom sa cítime dobre. Chceme byť oboje, dielňa aj architektonické štúdio. Naša idea dielne by sa dala prirovnať k remeselnému ateliéru – miestu, kde ľudia pracujú v skupinách, zdieľajú vedomosti a učia sa od seba navzájom, zvyčajne pomaly, ale intenzívne. A čo máme na mysli ateliérom, je mníšsky obraz svätého Hieronyma v jeho ateliéri od Antonella da Messina. Miesto, kde sa každá osoba ponára do vlastných chimér v každom projekte, v každej otázke. Dúfame, že spojením týchto dvoch konceptov (dielne-ateliéru), je výsledok vzdialený od vopred vytvorenej predstavy ateliéru.

Či sa jedná o dom alebo o byt, je tu očividne silné spojenie s lokalitou, so špecifikami miesta a jeho tradíciami. Vzťahujete vašu prácu k fenomenológii?

TE'd: Je tam čiara, vlákno, tak jemné ako len môže byť medzi miestom a jeho tradíciou, medzi starovekou múdrosťou a posunom týchto poznatkov, medzi zručnosťami a zlepšením vedomostí, medzi pomalou a bolestivou repetíciou a identitou tohto miesta. Táto línia je špecifická pre každé konkrétne miesto. To je pre nás veľmi fascinujúce.

Aké projekty na vás čakajú v najbližšej budúcnosti?

Pokračujeme v práci tak ako doteraz. Na malých a intenzívnych projektoch.

Text: Noviny DAAD 2019 - Daniela Majzlanová, architektka a doktorantka na FA STU v Bratislave

TED'A ARQUITECTES Nehľadajme za tým žiadnu metafyzickú šifru, názov TEd´A je zložený z iniciál španielskych slov Taller - ateliér, Estudi – štúdio a d´Arquitectura – architektúra. Irene Pérez Piferrer (Barcelona, 1976) a Jaume Mayol Amengual (Malorka, 1976) sú partnermi v práci aj súkromí. Svoje malé štúdio založili na Malorke, pričom obaja študovali na Vallés School of Architecture v Barcelone a rovnako aj na prestížnej Roma Tre School v Ríme. Pravidelne pôsobia v medzinárodných porotách a prednášali na viacerých univerzitách, v súčasnosti učia na Fakultät für Architektur TU Graz v Rakúsku a na Stuttgart Universität v Nemecku. Vystavovali v španielskom pavilóne na Bienále architektúry v Benátkach 2016 a získali množstvo ocenení, okrem iných cenu Spanish Architecture Biennale Prize 2018 za projekt školy v Orsonnens.