Foto: Valentína Nídelová, GRUS GRUS

SISSEL TOLAAS

Sissel Tolaas pôsobí ako multidisciplinárna umelkyňa. Sama sa označuje za profesionálneho "in-betweenera"; jej početné aktivity však súvisia predovšetkým s bádaním v oblasti pachov. Pochádza z Nórska, žije a tvorí v Berlíne. Ako svetobežníčka cestuje po celom svete zapojená v mnohých výskumných a tvorivých projektoch na rôznych prestížnych inštitúciách. Svet pachov a vôní cieľavedomo skúma už od deväťdesiatych rokov, pričom využíva vedomosti naprieč vedeckými odvetviami. Študovala matematické vedy, chémiu, lingvistiku a vizuálne umenie, takže je dostatočne vyzbrojená na to, aby daný predmet rozobrala zo všetkých hľadísk. V rámci svojich projektov k pachom pristupuje ako k nositeľom informácií, komunikačným nástrojom či ako k prehliadaným, no zvlášť silným "zbraniam"; vo svojom umeleckom programe snaží rúcať mýty či predsudky spojené so zmyslom čuchu.
V roku 2004 založila s podporou korporácie IFF (International Flavors & Fragrances – jedného z najväčších globálnych hráčov v odvetví) výskumnú platformu SMELL RE_searchLab v Berlíne. V jej rámci buduje rozsiahly archív vôní a pachov, analyzuje ich a využíva pri ďalšej práci. Okrem tvorby komplexných, často provokatívnych alebo priekopníckych "olfaktorických" diel participuje aj na viacerých start-upoch spätých s činnosťou vzdelávania, zdravotníckej osvety a akademického výskumu. Jej klientami sú Adidas, Comme des Garçons, Cartier, Ikea, Volvo, H&M, Louis Vuitton, Maison Martin Margiela, Daimler Chrysler, ako aj Charité Medical Universities v Berlíne, Harvard, Liszt center v MIT a Max Planck Institute. Pracovala tiež s MoMA New York, Tate Gallery Liverpool a Hamburger Bahnhof v Berlíne.
Výrok autora: "Naše nosy sú plné predsudkov."

  • Clubovka 27/04/2017, Bratislava
  • Hosť Sissel Tolaas
  • Ateliér Mono.kultur
  • Mesto Berlín
  • Share