Foto: WELIN NAGYOVÁ
Foto hosť: RENÉ VOLFIK

TINA SAABY

Ako hlavná architektka Kodane systematicky presadzuje funkčné architektonické a urbanistické stratégie na dosiahnutie udržateľnosti prívetivého mestského života. Spoluvytvára vízie a nariadenia programu, ktorý neustále bdie nad architektonickou kvalitou Kodane. Pritom vždy myslí predovšetkým na spoločenstvo ľudí, ktorí toto mesto tvoria. Vyštudovala na Fakulte architektúry, na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení. Niekoľko rokov pôsobila ako architektka a spolumajiteľka architektonického ateliéru Witraz Architects v Kodani a tiež ako viceprezidentka Asociácie dánskych architektov. V súčasnosti je hosťujúcou profesorkou na Univerzite v Sheffielde a externým pedagógom na univerzitách v Roskilde, v Kodani a na Dánskej kráľovskej akadémii výtvarných umení pre architektúru, dizajn a pamiatkovú ochranu. Tým rad jej významných funkcií nekončí, no najdôležitejšia je jej aktuálna práca v pozícii hlavnej architektky, ktorú vykonáva od septembra 2010. Kodaň sa aj jej zásluhou stala držiteľom európskeho ocenenia za urbanistický rozvoj mesta - City of the Year 2017.
Výrok autora: "Pochopenie obyvateľov je základnou požiadavkou na vytvorenie dobrého mesta."

  • Clubovka 29/05/2018, Bratislava
  • Guest Tina Saaby
  • Studio Hlavná architektka Kodane
  • City Copenhagen
  • Share