Foto: Clubovka

ALEXANDER BRODSKY

Alexander Brodsky je ruský architekt a sochár, narodený v roku 1955 v Moskve. V roku 1978 ukončil štúdiu na Moskovskom inštitúte architektúry. Po ukončení štúdia mala Moskva pre Brodského len málo príležitosti a tvorivej slobody vykonávať taky druh architektúry, akým je známy teraz. V dôsledku toho začal vytvárať skice vysokoexpresívnych a utopických štruktúr. Spolu s výtvarníkom Ilyom Utkinom sa stali známymi, ako " papieroví architekti". Tieto kresby im umožnili navrhnuť budovy, ktoré skúmali konštruktivizmus, dekonštruktivizmus a postmodernu. V rokoch 1993-2000 robil grafiku, sochu a inštalácie. Jeho diela sú uložené v mnohých múzeách a súkromných zbierkach. V roku 2000 založil vlastnú architektonickú kanceláriu „Alexander Brodsky“, ktorú prevádzkuje dodnes. Vyučoval na Moskovskej architektonickej škole MARCH 2013, 2017 a na ETH Zürich vo Švajčiarsku 2017 až 2019.
Brodskeho práca sa vyznačuje záujmom o tradičnú stavbu, s využitím miestnych materiálov na architektúru, ktorá oslavuje ruské dedičstvo, a zároveň pôsobí ako kritik neregulovaného a skorumpovaného stavebného priemyslu. Zatiaľ čo západní „hviezdni architekti“ stavajú kontroverzné projekty, Brodského architektúra zostáva zdržanlivá a stiera hranicu medzi umením a architektúrou. Kombinuje miestne a opakovane použité materiály na výrobu budov, ktoré sú tradičné aj moderné. Jeho pochmúrne budovy pôsobia ako pripomienka krehkosti mesta. Napriek tomu, že je esteticky veľmi odlišný, jeho opätovné použitie starých okien, kúskov dreva a skla na výrobu nových štruktúr je podobné prístupu holandskej praxe z roku 2012 Architecten k recyklácii materiálov bez opätovného spracovania.

  • Clubovka 23/09/2021, Bratislava
  • Guest Alexander Brodsky
  • Studio Alexander Brodsky
  • City Moskva / Ženeva
  • Share