Foto: Clubovka

FORMAFANTASMA

Taliani Andrea Trimarchi a Simone Farresin od založenia ateliéru v roku 2009 obhajujú potrebu hodnotovej obhajoby spojenej s holistickým dizajnovým myslením. Ich cieľom je uľahčiť hlbšie pochopenie nášho prírodného aj zastavaného prostredia a navrhnúť transformačné zásahy prostredníctvom dizajnu a jeho materiálnych, technických, sociálnych a diskurzívnych možností.
Pracujú v ateliéri v Miláne (Taliansko) a Rotterdame (Holandsko) a ich tvorba zahŕňa široké spektrum typológií a metód, od produktového dizajnu cez priestorový dizajn, strategické plánovanie a poradenstvo v oblasti dizajnu. Bez ohľadu na to, či klient navrhuje stručný projekt alebo vyvíja projekty, ktoré sám inicioval, ateliér venuje rovnakú dôslednú pozornosť kontextu, procesu a detailom. Výsledkom je, že celé portfólio štúdia Formafantasma sa vyznačuje uceleným vizuálnym jazykom a dôsledne skúmanými výsledkami.
Od začiatku vnímajú dizajn ako nástroj, ktorým môžu komentovať spoločenské dianie, sociálne problémy, príbehy či prírodné a historické fenomény, podstatu materiálov a prepožičiavať tak predmetom celko nové funkcie a významy. Svoju úlohu vnímajú ako most medzi remeslom a priemyslom, objektom a používateľom. Ich záujmom je prepojenie medzi ich výskumnou praxou a širším dizajnovým priemyslom. Patria k dizajnérom, ktorí nedávajú objektom iba tvar, ale snažia sa robiť pre ľudí oveľa viac.

  • Clubovka 25/09/2021, Bratislava
  • Guest Simone Farresin
  • Studio Formafantasma
  • City Milan, IT
  • Share