Foto: Šimon Lupták

GRAUX & BAEYENS architecten

GRAUX & BAEYENS architecten kancelária bola založená v roku 2005 v belgickom Gente architektami Koen Baeyens a Basile Graux. Architekti pôsobia v oblasti súčasnej architektúry, interiérového a produktového dizajnu a za posledných 17 rokov vyvinuli výraznú architektonickú víziu. Menšie zadania - rodinné domy, rekonštrukcie a dostavby, ale aj drobné architektonické intervencie – v tom sú majstri. Koen Baeyens a Basile Graux sú flámski architekti až na dreň. Ich tvorba je pevne ukotvená v lokálnych súvislostiach aj stavebných tradíciách bez toho, aby podľahli pátosu tradicionalizmu. Vypracovali si vlastný a nanajvýš osviežujúci ekvivalent flámskeho domu s typickou materialitou, no s veľmi atypickým narábaním s hmotou, priestorom a svetlom. Ich projekty vynikajú mimoriadnou komplexnosťou, ktorou vždy reagujú na zložitosť a značnú hustotu sídelných štruktúr. A vždy je to prekvapenie. Najmä v jednoduchosti odpovede na náročné architektonické situácie.

  • Clubovka 02/06/2022, Bratislava
  • Guest Koen Baeyens, Basile Graux
  • Studio GRAUX & BAEYENS architecten
  • City Gent, BE
  • Share