Foto: Šimon Lupták

LEOPOLD BANCHINI

Leopold Banchini Architects založil v roku 2017 Leopold Banchini z túžby nasledovať svoje inštinktívne záujmy. „Ako väčšina architektov snívam o tom, že moja každodenná práca bude maximálne kreatívna, už žiadne e-maily, administratíva alebo nudné stretnutia. Tvrdo pracujem na tom, aby to bolo čo najreálnejšie, aj keby to malo znamenať, že niektoré projekty odmietnem.“ Leopold Banchini patrí k autorom, ktorí píšu nové scenáre pre udržateľnú architektúru. Jeho interdisciplinárne štúdio zamerané na výskum možností tvarovania priestoru je zámerne malé a pracuje prevažne na nekomerčných projektoch. Toto nastavenie prospieva tvorivej slobode a rozvoju priorít bez investičných tlakov developmentu. Dôsledne ignoruje diktát globálnych trendov a zaužívaných typologických pravidiel. Tvorí vlastnú alternatívu architektúry, mimo zväzujúcich konvencií, v súlade s lokálnou históriou, stavebnou praxou a remeslom. Do svojich projektov opakovane zapája filozofiu DIY. Nie je fanúšikom virtuálnych metód navrhovania a namiesto nekonečného sedenia za počítačom preferuje ručnú prácu a modelovanie. A vždy je v priamom kontakte so stavebnými procesmi. Architekt tradičného razenia s mimoriadne vyvinutým zmyslom pre holistický prístup k tvorbe architektúry pre skutočný život a všetky jeho zvláštnosti.

  • Clubovka 03/06/2022, Bratislava
  • Guest Leopold Banchini
  • Studio Leopold Banchini architects
  • City Geneva, SW
  • Share