Foto: Matúš Maťufka

MJÖLK ARCHITEKTI

Mjölk architekti - Jan Mach, Jan Vondrák, V roku 2008 sme dokončili štúdium na Fakultě umění a architektury v Liberci a založili si vlastný ateliér, ktorý sme pomenovali podľa najkrásnejšieho slová z česko-švédskeho slovníka. Sme Mjölk. Po ukončení štúdia na vysokej škole sme zostali v Liberci. Dobre sa nam tu žije a máme pocit, že nám menšie merítko mesta umožňuje meniť veci okolo nás. Cieľom našej práce je poznávať kontexty, odkrývať kvality miest, plniť najväčšie túžby našich klientov a ešte sa pritom dobre baviť. Máme pocit, že dobrú architektúru je možné robiť odkiaľkoľvek. Našu architektúru nejlepšie charakterizuje severská koncepčná jednoduchosť, materiálová pravdivosť a mladická “rozvernost”. Spolupracujeme nielen so súkromnými investormi, ale aj s mestami a obcami. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Široké portfólio projektov dopĺňame učením na libereckej Fakultě umění a architektury a účasťou na českých aj zahraničných workshopoch a prednáškach.

  • Clubovka 03/11/2022, Košice
  • Guest Jan Mach a Jan Vondrák
  • Studio MJÖLK architekti
  • City Liberec, CZ
  • Share