CLUBOVKA®

Zapísané do registra ochranných známok v SR pod č. 218448

architekt

TATIANA KOLLAROVÁ
17. NOVEMBRA 162
08001 PREŠOV
SLOVENSKO
mobil: 00421(0)907 129 160
e-mail: info@clubovka.sk
www.clubovka.sk
www.facebook.com/clubovka