Rozhovory
Jún 2022

GRAUX & BAEYENS architecten:
"RADI VYRTVÁRAME MIESTA BEZ ŠPECIFICKÉHO URČENIA ALEBO ÚČELU"
Graux & Baeyens architecten je belgické architektonické štúdio zameriavajúce sa prevažne na rezidenčné domy, interiéry a produktový dizajn. Štúdio založil Koen Baeyens a Basile Graux v roku 2005. V ich tvorbe vidieť úprimný záujem o ustavičný výskum a hľadanie odpovedí na relevantné otázky a výsledkom je snaha o jasný a dobre čitateľný koncept finálneho riešenia.

Vaše portfólio obsahuje prevažne typológiu bývania, a to najmä rodinné domy. Aká bola cesta vášho ateliéru k špecializácii na rezidenčné zadania?

V Belgicku je povinné viesť akúkoľvek stavbu alebo rekonštrukciu domu pod dohľadom architekta. Od prvého dňa nás fascinovalo navrhovanie aj samotný proces realizácie, zhmotňovanie návrhu. Dodnes v našej práci pretrváva vášeň pre oboje: navrhovanie aj výstavbu so všetkými zúčastnenými partnermi. V prvých rokoch praxe sme pochopili, že niektoré výzvy boli pre zabehnuté architektonické štúdiá jednoducho primalé. Preto sme bezprostredne po štúdiách a stážach začali pracovať na autorskom portfóliu s vlastným dizajnérskym jazykom. Po osemnástich rokoch má náš pomerne mladý architektonický ateliér (dvaja partneri majú krátko po štyridsiatke) rozsiahle portfólio prác s výrazne osobitným prístupom k navrhovaniu.

Zamerať sa na malé projekty často znamená väčšiu kontrolu architekta nad projektom aj nad stavebnými procesmi a na konci aj na celkovú kvalitu stavby. Je práca na projektoch menšieho rozsahu vašou preferenciou alebo je to niečo, čo sa vám prirodzene udialo? Rozmýšľali ste niekedy nad projektmi väčšieho rozsahu?

Projekty veľkých rozmerov nás vedia zaujať rovnako ako rodinné domy, ak veríme, že existuje pridaná hodnota v intenzívnom procese navrhovania a výstavby, a ak je pri výskume dizajnu možné nastoliť relevantné kritické otázky. Vyhrali sme medzinárodnú súťaž vo Flámsku. Predmetom verejnej súťaže bol kostol, ktorý zhorel a po požiari z neho ostali len vonkajšie múry. V návrhu sme museli obnoviť funkciu kostola a v rámci toho istého objektu doplniť aj funkciu radnice. Žiaľ, po troch rokoch prác sa samospráva rozhodla projekt ukončiť. To sa nám nezdalo správne. Uvedomujeme si, že zapojenie súkromných klientov je veľmi dôležitou súčasťou realizácie našich projektov. Ako sa naše metódy a spôsoby navrhovania stávajú v posledných rokoch osobitými, zvyšuje sa aj náš záujem o to, ako môže náš osobitý prístup k architektúre obstáť pri väčších zadaniach. Momentálne sa cítime veľmi dobre v meradle menších projektov. Dáva nám to možnosť skutočne hĺbkového výskumu. Takisto sa radi zapájame do všetkých aspektov výstavby. Práca s klientmi, našimi zamestnancami, profesistami alebo s dodávateľmi vytvára vzájomne plodné prostredie, v ktorom sa môžu naše projekty posúvať správnym smerom aj vplývať na náš spôsob uvažovania a navrhovania.

Na vytvorenie domova (nielen domu) musí architekt svojich klientov dobre poznať. Zdá sa, že vaše diela sa formujú podľa potrieb rodín, ktoré ich obývajú. Kto sú teda vaši klienti a ako by ste ich charakterizovali? Nakoľko vplývajú ich individuálne charaktery na vašu prácu?

Naši klienti majú spoločné to, že sú nezaujatí. Hľadajú osobný príbeh, dom, v ktorom sa nájdu, ale ktorý ešte nenašli, často ani v našom portfóliu. Zvyčajne majú jasnú predstavu, aký by mali mať zo svojho budúceho domu pocit, ale nikdy nemajú vopred stanovenú formálnu predstavu, ako to dosiahnuť. DNA našich klientov je integrálnou súčasťou každého projektu. Počas navrhovania sa vedome dávame viesť osobnými preferenciami klientov. Prísť s novým návrhom nám umožnia ich otázky a naše odpovede. Ak sú počiatočné parametre na začiatku procesu navrhovania rozdielne, žiadna odpoveď nebude identická s tou predchádzajúcou, každý dom tak bude iný než ten predošlý.

Navrhnúť rodinný dom je citlivá záležitosť. Čo osobne pre vás znamená domov? Ako sa to odzrkadľuje vo vašej práci?

Domov je bezpečie. Je to osobný priestor, v ktorom človek nachádza sám seba a je sám sebou. Je to miesto, ktoré je otvorené. Otvorené voči iným a voči prostrediu, ale so zmyslom pre bezpečnosť. Ak je to potrebné, človek sa doň môže stiahnuť. Domov presahuje svoju funkčnosť. Je to miesto tvorby spomienok. To ponúka možnosti. Neexistujú predpísané scenáre. Mali by však obsahovať čo najviac rôznych dejových línií. Radi vytvárame miesta bez špecifického určenia alebo účelu. „Veľkorysé“ priestory často podnecujú na využitie práve preto, lebo nemajú jasný cieľ. Prekvapujúce a veľakrát dočasné využitia sú niekedy najzaujímavejšie. Ide však aj o proces, ako dom vznikal. Spôsob, ako sa viedli dialógy, aké vzťahy vstupujú do prostredia, ako prebiehala výstavba…

Vaše stavby sú ucelené a zrozumiteľné vo vlastnom mikropriestore. To, čo sa pri finálnej stavbe často prehliada, je množstvo externých parametrov, ktoré do procesu tvorby vstupovali. Ako veľmi sú pre vás dôležité externality lokality alebo jestvujúcich stavieb?

Architektúru tvoríme odpoveďami na otázky kladené v procese navrhovania. Veľa otázok vychádza z kontextu a dialógu, ktorý s kontextom chceme viesť. Naša architektúra sa riadi silnou afinitou, ktorú pociťujeme s kontextom „plne zastavaného Flámska“. Otvorená krajina je tu ojedinelá a novou realitou je hustá zástavba. Veríme, že vo výsledku architektonické riešenia opäť získajú relevantnosť a prekročia len čisto formalistické chápanie. Ak sa na kontext pozrieme so zvedavosťou a nie s odporom, môžeme získať projekt, ktorý z hľadiska skúseností, ale aj z hľadiska vplyvu ďaleko presahuje obmedzenia nášho riešeného pozemku.

Vaše návrhy ukazujú koherentný prístup k zdokonaľovaniu priestorových a svetelných kvalít. Využívanie geometrických foriem a ich transformovanie vyzerajú presvedčivo a zmysluplne. V niečom to pôsobí modernisticky. Aká symbolická je pre vás moderná architektúra? Čo pre vás znamená modernizmus a jeho odkaz?

Modernizmus je jeden z vývojových smerov, ktoré nás zaujímajú. Žijeme v eklektických časoch, viac než kedykoľvek predtým sa teda inšpirujeme všetkými možnými vplyvmi. Preto svojej rozsiahlej (chaotickej) architektonickej knižnici pripisujeme veľký význam. Krížové opelenie, ktoré tam prebieha, je obohacujúce a oslobodzujúce. Len čo sa určitý štýl zredukuje na svoj vzhľad alebo na štylistický znak a už nie je odpoveďou na položenú otázku, prestane nás zaujímať.

Jednou z ďalších charakteristík vašej tvorby je práca s odhalenými stavebnými materiálmi ako betón, tehla, drevo či oceľ. Odhalené prvky neumiestňujete banálne – často sú najdôležitejšími elementmi na dome. Prečo ich nechávate priznané vo finálnom „produkte“? Z akého dôvodu radi pracujete s exponovanými konštrukčnými materiálmi?

Často sa snažíme preniesť priestorový koncept do spôsobu výstavby, aby sa mohli navzájom umocňovať. Obľubujeme poctivú konštrukčnú tektoniku, ktorá dodáva projektu vzrušujúci estetický rozmer. Konštrukčný detail rozpráva rovnaký príbeh v porovnaní s väčšími objemami územia a jeho okolia. Ide totiž o prerozprávanie čo najsúhlasnejšieho príbehu tam, kde sa výber materiálov a metód výstavby zhoduje s priestorovými voľbami, ktoré boli urobené ešte predtým.

Posledná otázka. Často prezentujete svoje projekty prostredníctvom fyzických modelov (makiet). Túto prax dnes niektorí považujú za staromódnu. Vyrábate modely všetkých svojich projektov? Aká je ich úloha vo vašej práci?

Makety sú dôležitou súčasťou našich pracovných metód, rovnako ako počítačové modely, skice, testovacie skúšky, moodboardy… Každé médium, ktoré používame v rôznych fázach procesu navrhovania, povie o návrhu niečo iné. Takto dolaďujeme dizajn počas celého procesu až po implementáciu. Fyzický model vám umožní na prvý pohľad zistiť, či sú proporcie správne alebo nie. Na druhej strane je to stále dostatočne abstraktné médium, takže všetky strany si musia priestor v mysli vizualizovať a umiestniť sa doň. Je to zároveň mimoriadne zaujímavé médium na štúdium dopadu svetla.

Text: Noviny DAAD 2022 – Rea Dilhoffová, nezávislý publicista